Vzor žádosti o příspěvek ze sbírky

 


Klub dvojčat a vícerčat

Nádražní 1272/15

150 00 Praha 5

V..................... dne..................


Věc: Žádost o příspěvek z veřejné sbírky na pomoc vícerčatům v krizi


Žádám o příspěvek na ...............(specifikujte konkrétní požadavek - službu, pomůcku, nákup konkrétní potřeby, proplacení faktury) ve výši .......................... (uveďte konkrétní částku) pro .................(jméno a příjmení dítěte, datum narození).

Zde můžete uvézt důvod žádosti - zdravotní, sociální, finanční znevýhodnění, číslo účtu, na který má být finanční částka poukázána....

Jméno, podpis a adresa žadateleVyjádření správní rady:


___________________________________________________________________________________

Po schválení příspěvku a proplacení finanční částky je nutné, aby žadatel doložil využití poskytnutého příspěvku (fakturou, paragonem, smlouvou a výpisem z účtu,  apod.).