Výsledek kontrol veřejné sbírky

Zde si můžete stáhnout výsledky kontrol provedených kontrolním orgánem MHMP, který neshledal ve vedení sbírky žádné nedostatky.