Výsledek kontroly

Zde si můžete stáhnout výsledek kontroly provedené kontrolním orgánem MHMP, který neshledal ve vedení sbírky žádné nedostatky.