Komu jste pomohli


2023


Eliška B. - uhrazení nákladů na rehabilitační cvičení a ubytování na pobytu pro hendikepované 8 800,- Kč
Kristýnka K. - uhrazení kroužku aerobiku 1 900,- Kč

Vojtěch, David a Oldřich K. - osobní asistence a rehabilitace 105 650,-


2022

Eliška B. - uhrazení nákladů na neurorehabilitaci (ubytování a neurorehabilitace - Kruh Znojmo) - 18 816,- Kč

Terezka a Kristýnka K. - uhrazení kroužku aerobiku 2 600,- Kč

Rodina se čtyřčaty – platba za pobyt a stravné v MŠ 85 000,- Kč
Vojtěch, David a Oldřich Koláčkovi - osobní asistence 22 303,- Kč2021

Eliška B. - uhrazení ubytování při neurorehabilitaci - 4 391,- Kč
Eliška B. - uhrazení pobytu na dětské rekreaci pro děti s postižením 7 800,-  Kč
Eliška B. - oprava automobilu pro převoz dítěte na vozíku - 15 000,- Kč
rodina se čtyřčaty - náklady spojené s péčí o děti (oblečení, hračky a dětské sportovní vybavení) - 82 920,- Kč.

Vojtěch, David a Oldřich K. - rehabilitace - 15 000,- Kč
Vojtěch, David a Oldřich Koláčkovi - osobní asistence - 11 688,- Kč


2020

Vojta, David a Olda K. - uhrazení masérských, rekondičních a regeneračních služeb - 23 250,-Kč
Vojta, David a Olda K. - uhrazení masérských, rekondičních a regeneračních služeb - 50 250,-Kč
Vojta, David a Olda K. - proplacení osobní asistence - 12 880,- Kč 
Olda K. - příspěvek na invalidní vozík horizontální - 37 300,- Kč
Eliška B. - doplatek na invalidní vozík - 7 488 ,- Kč
Vojta, David a Olda K. - příspěvek na koupi vozu přizpůsobeného třem vozíkům - 350 000,-Kč


2019


rodina se čtyřčaty - náklady na soc. a zdrav. pojištění terénní pracovnice (10-12; hrubá mzda 20 000,-) - 14 280,- Kč
Vojta, David a Olda K. - uhrazení masérských, rekondičních a regeneračních služeb - 47 250,-Kč
rodina se čtyřčaty - náklady na soc. a zdrav. pojištění terénní pracovnice (01-09; hrubá mzda 14 000,-) - 88 788,- Kč
Vojta, David a Olda K. - proplacení osobní asistence - 12 880,- Kč

Eliška B. - uhrazení ubytování při hipoterapii - 3 600,- Kč
Eliška B. - uhrazení ubytování při neurorehabilitaci - 19 500,- Kč
Yveta P. - uhrazení stěhování nábytku a potřeb z materiální sbírky - 4 500,- Kč
Vojta, David a Olda K. - záloha na koupi vozu přizpůsobeného třem vozíkům - 50 000,- Kč
Olda K. - individuálně upravený invalidní kočár - 37 300,- Kč


2018

rodina se čtyřčaty - náklady na soc. a zdrav. pojištění terénní pracovnice (09-12; hrubá mzda 14 000,-) - 25 368,- Kč
rodina se čtyřčaty - proplacení nákladů spojených s péčí o děti (léky, kočárek, úpravy bytu) - 61 104,- Kč

Vojta K. - úprava ortézy na správnou velikost - 12 882,- Kč
Vojta, Olda a David K. - masérské, rekondiční a regenerační služby - 42 000,- Kč
Eliška B. - doplatek oparace Ulzibat - 14 000,- Kč
Eliška B. - proplacení ubytování na rehabilitačním pobytu - 11 988,- Kč2017

Vojta K. - oprava sedu ortézy - 27 125,10 Kč
Jirka B. - záloha na školné 2017/18 - 1 500,- Kč

Eliška B. - pobyt v rehabilitačním středisku - 2 900,- Kč
Eliška B. - aktivní invalidní vozík, použitý  - 4 600,- Kč

2016

Jaroslav Č. (otec šesti dětí, jedno z dvojčat s postižením) - příspěvek na nájemné - 8 000,-

2015

Alena K. (matka postižených trojčat - samoživitelka) - příspěvek na operaci ULZIBAT pro Vojtu, Davida a Oldu - 35 000,-Monika Č. (matka po těžké operaci se šesti dětmi, jedno z dvojčat s postižením) - zaplacení jedné terénní pracovnice v měsíci únoru a dubnu (mzda včetně odvodů) 14.815,-Kč
Renata G. (matka samoživitelka s ročními trojčaty) - zaplacení odvodů ze mzdy hrazené ÚP a přepravné na kočárek pro trojčata (darovaný mamince paní M. Kollárovou) - 1 634,-Kč

2014

Radka Š. (matka pěti dětí) - příspěvek na Nutrilon pro čerstvě narozená dvojčátka - 2 754,- Kč
Yveta P. (matka čtyř dětí) - příspěvek na patrové postele pro tříleté holčičky (jedna s vážným postižením) - 10 181,- Kč
Hana N. (matka trojčat - samoživitelka)- příspěvek na společný mobilní telefon pro trojčata, která dojíždí sama do školy do jiného města- 1 500 ,- Kč
Vojta, David a Olda K. (těžce postižená trojčata) - nákup stabilizačních ortéz sedu - 24 713,04

Z důvodu ochrany osobních údajů neuvádíme celá jména beneficientů sbírky