Klub dvojčat a vícerčat
organizátor veřejné sbírky na pomoc rodinám s vícerčaty v krizi,
vznikl v roce 1995 a od té doby pomáhá a podporuje rodiny  s vícerčaty, zejména formou poradenství, přednášek, vydáváním informačních brožur a šířením informací o specifických potřebách rodin s vícerčaty
 jak mezi laickou, tak i odbornou veřejnost.

Když se v roce 2013 narodila paterčata, zřídil Klub dvojčat veřejnou sbírku na pomoc této rodině. Lidé okamžitě začali přispívat a vlna solidarity zabezpečila rodině s paterčaty značný finanční obnos (přes 700 tisíc korun) na potřeby pro jejich děti.

Měli jsme ohromnou radost z toho, že lidem nejsou lhostejné osudy těch, kteří se ocitnou v těžké situaci, do které se dostali "náhodou", bez vlastní volby... 

Po zveřejnění sbírky na pomoc rodině s paterčaty se na nás začaly obracet další a další rodiny s vícerčaty, které se nacházely v krizi. Snažili jsem se je zprvu podpořit přes různé nadace a úřady práce, ale nakonec jsme pochopili, že nejrychlejším způsobem pomoci je zřídit samostatný transparentní účet právě na pomoc těmto rodinám. Stalo se tak ke 30. srpnu 2014 a od té doby jsme finančně pomohli už mnoha rodinám.

Stav transparentního účtu můžete sledovat zde.