POMÁHÁME RODINÁM S VÍCERČATY,
 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI


Formou veřejné sbírky registrované u Magistrátu hl.m. Prahy pomáháme rodinám s vícerčaty, které se ocitnou v dočasné finanční krizi už od roku 2014. 


 Děkujeme!

PROSBA O FINANČNÍ POMOC KRISTÝNCE KOSKOVÉ

Kristýnka prodělala amputaci horní končetiny krátce po narození, od té doby bojovala s infekcemi a prodělala další operace, které jí způsobily silné bolesti. Už delší dobu pro Kristýnku hledáme finanční prostředky na hrazení čínské medicíny, která zatím jako jediná pomáhá proti bolestem. Pokud byste rádi přispěli, můžete jakoukoli částkou na účet 215252811/0600. I malá pomoc se počítá ! 


Kristýnka je velmi nadaná a letos vybojovala krásné 9. místo ve Streat Dance  :-)


PROSBA O FINANČNÍ POMOC KRISTÝNCE KOSKOVÉ

Žádáme o příspěvek v jakékoli výši pro dvojče Kristýnku Koskovou, která se narodila s postižením pravé ruky. Po narození muselo dojít k amputaci končetiny. Bohužel později při každé snaze o protézu se stav dívky zhoršoval. V současné době, kdy je dvojčatům 12 let, má Týnka amputovanou ruku už nad loktem, má velké bolesti a nemůže chodit do školy, je vzdělávána převážně doma. Lékaři jsou již bezradní a tak se rodina obrátila na čínskou medicínu, aby Týnce ulevila od bolesti. Jedno sezení však stojí kolem 3500 korun. Aby měl účinek smysl, je vhodné sezení opakovat 2-3x týdně. Finanční dary od dárců pomohou investovat tuto nákladnou, ale účinnou pomoc. Rodina má celkem 5 dětí a hrazení čínské medicíny je velkým zásahem do rodinného rozpočtu. 

Všem moc děkujeme!PROSBA O POMOC RODINÁM S VÍCERČATY V KRIZI!

Je samozřejmě pro dárce příjemnější věnovat finanční prostředky na konkrétní rodinu, která se ocitá v krizi. Proto se snažíme zviditelňovat některé z těchto rodin, kterým publicita nevadí. Bohužel je i mnoho rodin s vícerčaty v krizi, které se bojí publicity z různých důvodů (ať již etnických či z pouhé závisti sousedů). Někdy rodina potřebuje okamžitou pomoc a nestačíme její příběh zveřejnit. Proto jsou pro nás důležité i "volné" finance, které nejsou určeny na konkrétní rodinu.
Využití všech finančních prostředků je řádně vyúčtováno jak MHMT - orgánu, který sbírku povolil, tak jej zveřejňujeme na těchto stránkách. Veškěrá podpora je udělována transparentně na základě podané žádosti a následném schvválení správní radou. Nejen finanční záíležitosti, ale i celkové řízení organizace pravidelně sleduje Dozorčí rada.

Proto prosíme o jakýkoliv příspěvek, který bychom mohli v akutních případech použít pro rodiny s vícerčaty v nouzi. Potvrzení daru samozřejmě na vyžádání (s kontaktnímu údaji) poskytneme obratem.

Děkujeme za všechny potřebné!!

POMŮŽETE S NÁMI ?

I malý příspěvek může být důležitý !

Za jakoukoliv částku zaslanou na transparentní sbírkový účet 
215252811/0600
nebo přes QR kód 

DĚKUJEME !

Darovací smlouvu na požádání obratem vystavíme.