POMÁHÁME RODINÁM S VÍCERČATY,
 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI


Formou veřejné sbírky registrované u Magistrátu hl.m. Prahy pomáháme rodinám s vícerčaty, které se ocitnou v dočasné finanční krizi 
už od roku 2014. 

PROSBA O POMOC MAMINCE S DVOJČATY POSTIŽENÉ TORNÁDEM

Po tornádu v Moravské Nové Vsi bylo zasaženo hodně lidí a jedním postižených jsou i Vališovi. Bydleli v dvougeneračním domě, dole babička a dědeček a nahoře devítiletá dvojčata Monička a Martínek s maminkou Magdou samoživitelkou. Přišli o celou střechu i s krovy. Tornádo jim z rozbitých oken do ulice proletělo domem a zanechalo spoušť. Na jedno auto spadl štít a na druhé garáž. Babičku trápí, že přišli o plot a teď se necítí v bezpečí.

Můžete-li pomoci jakoukoliv finanční částkou na účet Veřejné sbírky na pomoc rodinám s vícerčaty č. 215252811/0600.Připsáním poznámky "Vališovi" nebo variabilního symbolu 9 budete mít jistotu, že se vybrané peníze dostanou přímo k této rodině!Děkujeme za pomoc!       

                                                                       Děkujeme!!

PROSBA O POMOC RODINÁM S VÍCERČATY V KRIZI!

Je samozřejmě pro dárce příjemnější věnovat finanční prostředky na konkrétní rodinu, která se ocitá v krizi. Proto se snažíme zviditelňovat některé z těchto rodin, kterým publicita nevadí. Bohužel je i mnoho rodin s vícerčaty v krizi, které se bojí publicity z různých důvodů (ať již etnických či z pouhé závisti sousedů). Někdy rodina potřebuje okamžitou pomoc a nestačíme její příběh zveřejnit. Proto jsou pro nás důležité i "volné" finance, které nejsou určeny na konkrétní rodinu.
Využití všech finančních prostředků je řádně vyúčtováno jak MHMT - orgánu, který sbírku povolil, tak jej zveřejňujeme na těchto stránkách. Veškěrá podpora je udělována transparentně na základě podané žádosti a následném schvválení správní radou. Nejen finanční záíležitosti, ale i celkové řízení organizace pravidelně sleduje Dozorčí rada.

Proto prosíme o jakýkoliv příspěvek, který bychom mohli v akutních případech použít pro rodiny s vícerčaty v nouzi. Potvrzení daru samozřejmě na vyžádání (s kontaktnímu údaji) poskytneme obratem.
Finanční pomoc lze zaslat na sbírkový účet pro vícerčata v krizi 215252811/060.


Děkujeme za všechny potřebné!!

POMŮŽETE S NÁMI ?

I malý příspěvek může být důležitý !

Za jakoukoliv částkou zaslanou na transparentní sbírkový účet 
215252811/0600

DĚKUJEME !

Darovací smlouvu na požádání obratem vystavíme.