POMÁHÁME RODINÁM S VÍCERČATY,
 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI


Formou veřejné sbírky registrované u Magistrátu hl.m. Prahy pomáháme rodinám s vícerčaty, které se ocitnou v dočasné finanční krizi už od roku 2014. 


 Děkujeme!

PROSBA O FINANČNÍ POMOC KRISTÝNCE KOSKOVÉ

Žádáme o příspěvek v jakékoli výši pro dvojče Kristýnku Koskovou, která se narodila s postižením pravé ruky. Po narození muselo dojít k amputaci končetiny. Bohužel později při každé snaze o protézu se stav dívky zhoršoval. V současné době, kdy je dvojčatům 12 let, má Týnka amputovanou ruku už nad loktem, má velké bolesti a nemůže chodit do školy, je vzdělávána převážně doma. Lékaři jsou již bezradní a tak se rodina obrátila na čínskou medicínu, aby Týnce ulevila od bolesti. Jedno sezení však stojí kolem 3500 korun. Aby měl účinek smysl, je vhodné sezení opakovat 2-3x týdně. Finanční dary od dárců pomohou investovat tuto nákladnou, ale účinnou pomoc. Rodina má celkem 5 dětí a hrazení čínské medicíny je velkým zásahem do rodinného rozpočtu. 

Všem moc děkujeme!PROSBA O POMOC RODINÁM S VÍCERČATY V KRIZI!

Je samozřejmě pro dárce příjemnější věnovat finanční prostředky na konkrétní rodinu, která se ocitá v krizi. Proto se snažíme zviditelňovat některé z těchto rodin, kterým publicita nevadí. Bohužel je i mnoho rodin s vícerčaty v krizi, které se bojí publicity z různých důvodů (ať již etnických či z pouhé závisti sousedů). Někdy rodina potřebuje okamžitou pomoc a nestačíme její příběh zveřejnit. Proto jsou pro nás důležité i "volné" finance, které nejsou určeny na konkrétní rodinu.
Využití všech finančních prostředků je řádně vyúčtováno jak MHMT - orgánu, který sbírku povolil, tak jej zveřejňujeme na těchto stránkách. Veškěrá podpora je udělována transparentně na základě podané žádosti a následném schvválení správní radou. Nejen finanční záíležitosti, ale i celkové řízení organizace pravidelně sleduje Dozorčí rada.

Proto prosíme o jakýkoliv příspěvek, který bychom mohli v akutních případech použít pro rodiny s vícerčaty v nouzi. Potvrzení daru samozřejmě na vyžádání (s kontaktnímu údaji) poskytneme obratem.

Děkujeme za všechny potřebné!!

POMŮŽETE S NÁMI ?

I malý příspěvek může být důležitý !

Za jakoukoliv částku zaslanou na transparentní sbírkový účet 
215252811/0600
nebo přes QR kód 

DĚKUJEME !

Darovací smlouvu na požádání obratem vystavíme.