POMÁHÁME RODINÁM S VÍCERČATY,
 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI


Formou veřejné sbírky registrované u Magistrátu hl.m. Prahy pomáháme rodinám s vícerčaty, které se ocitnou v dočasné finanční krizi 
už od roku 2014. 

PROSBA O POMOC MAMINCE V NOUZI!

Pro maminku dvojčátek (z nichž jedno má zdravotní postižení), která se ocitla ve velké životní krizi sháníme materiální i finanční pomoc na zaplacení obědů, družiny a na dopravu do nemocnice s dcerkou Krystýnkou.
Finanční pomoc lze zaslat na sbírkový účet pro vícerčata v krizi 215252811/0600, přímé určení pro tuto maminku zajistíte poznámkou YVETA.

                                        Děkujeme!!

PROSBA O POMOC RODINÁM S VÍCERČATY V KRIZI!

Je samozřejmě pro dárce příjemnější venovat finanční prostředky na konkrétní rodinu, která se ocitá v krizi. Proto se snažíme zviditelňovat některé z těchto rodin, kteréým publicita nevadí.Bohužel je i mnoho rodin s vícerčaty v krizi, které se bojí publicity z různých důvodů (ať již etnických či z pouhé závisti sousedů). Někdy rodina potřebuje okamžitou pomoc a nestačíme její příběh zveřejnit. Proto jsou pro nás důležité i "volné" finance, které nejsou určeny na konkrétní rodinu.
Využití všech finančních prostředků je řádně vyúčtováno jak MHMT - orgánu, který sbírku povolil, tak jej zveřejňujeme na těchto stránkách. Veškěrá podpora je udělována transparentně na základě podané žádosti a následném schvválení správní radou. Nejen finanční záíležitosti, ale i celkové řízení organizace pravidelně sleduje Dozorčí rada.

Proto prosíme o jakýkoliv příspěvek, který bychom mohli v akutních případech použít pro rodiny s vícerčaty v nouzi. Potvrzení daru samozřejmě na vyžádání (s kontaktnímu údaji) poskytneme obratem.
Finanční pomoc lze zaslat na sbírkový účet pro vícerčata v krizi 215252811/060.


Děkujeme za všechny potřebné!!

POMŮŽETE S NÁMI ?

I malý příspěvek může být důležitý !

Za jakoukoliv částkou zaslanou na transparentní sbírkový účet 
215252811/0600

DĚKUJEME !

Darovací smlouvu na požádání obratem vystavíme.