POMÁHÁME RODINÁM S VÍCERČATY,
 KTERÉ SE OCITLY V NOUZI


Formou veřejné sbírky registrované u Magistrátu hl.m. Prahy pomáháme rodinám s vícerčaty, které se ocitnou v dočasné finanční krizi už od roku 2014. 


 Děkujeme!

28. března 2024 nás opustil statečný a stále pozitivně naladěný Davča, jedno z postižených trojčat z Brna, 
kterým i vy svými příspěvky pomáháte.

Mamince Alence přejeme hodně sil a Davčovi posíláme vzpomínky "tam nahoru". 🤍


PROSBA O FINANČNÍ POMOC KRISTÝNCE KOSKOVÉ

Žádáme o příspěvek v jakékoli výši pro dvojče Kristýnku Koskovou, která se narodila s postižením pravé ruky. Po narození muselo dojít k amputaci končetiny. Bohužel později při každé snaze o protézu se stav dívky zhoršoval. V současné době, kdy je dvojčatům 12 let, má Týnka amputovanou ruku už nad loktem. Přesto se Týnka nevzdává a se svými sourozenci (sestrou-dvojčetem a mladším bráškou) hraje fotbal, dělá aerobik a chodí na dobrovolné hasiče, Ve všech těchto aktivitách se úspěšná.

Pro maminku, která žije s dětmi sama, je finančně náročné zabezpečovat léčbu i aktivity dětí, proto bude ráda za jakoukoliv pomoc. Aby peníze získala přímo maminka Týnky, napište do poznámky pro příjemce "Týnka".

Všem moc děkujeme!PROSBA O POMOC RODINÁM S VÍCERČATY V KRIZI!

Je samozřejmě pro dárce příjemnější věnovat finanční prostředky na konkrétní rodinu, která se ocitá v krizi. Proto se snažíme zviditelňovat některé z těchto rodin, kterým publicita nevadí. Bohužel je i mnoho rodin s vícerčaty v krizi, které se bojí publicity z různých důvodů (ať již etnických či z pouhé závisti sousedů). Někdy rodina potřebuje okamžitou pomoc a nestačíme její příběh zveřejnit. Proto jsou pro nás důležité i "volné" finance, které nejsou určeny na konkrétní rodinu.
Využití všech finančních prostředků je řádně vyúčtováno jak MHMT - orgánu, který sbírku povolil, tak jej zveřejňujeme na těchto stránkách. Veškěrá podpora je udělována transparentně na základě podané žádosti a následném schvválení správní radou. Nejen finanční záíležitosti, ale i celkové řízení organizace pravidelně sleduje Dozorčí rada.

Proto prosíme o jakýkoliv příspěvek, který bychom mohli v akutních případech použít pro rodiny s vícerčaty v nouzi. Potvrzení daru samozřejmě na vyžádání (s kontaktnímu údaji) poskytneme obratem.

Děkujeme za všechny potřebné!!

POMŮŽETE S NÁMI ?

I malý příspěvek může být důležitý !

Za jakoukoliv částku zaslanou na transparentní sbírkový účet 
215252811/0600
nebo přes QR kód 

DĚKUJEME !

Darovací smlouvu na požádání obratem vystavíme.